မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ အရည်အသွေးမြှင့် Insulators ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် နိုင်ငံခြားစက်ရုံများသို့ သွားရောက်လေ့လာမှုများ နှင့် နိုင်ငံတကာမှ ပညာရှင်များ လာရောက်မှု ဆွေးနွေးမှုမှတ်တမ်းများ